ઇન્ડિયન આર્મી TGC ભરતી 2022 : 137 જગ્યાઓ માટે ભરતી

ભારતીય સેનાએ નીચે જણાવેલ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઇન્ડિયન આર્મી ટેક્નિકલ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સ (TGC-137) ભરતી 2022 [કોર્સ:- જુલાઈ 2023] ભરતી (ભારતીય આર્મી TGC 137) માટે તમે નીચે આપેલ વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો. ભરતી 2022).

ઇન્ડિયન આર્મી TGC ભરતી 2022 – Highlight

સંસ્થાનું નામ ઇન્ડિયન આર્મી
જગ્યાનું નામ ટેકનિકલ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સ
કુલ જગ્યાઓ 40 જગ્યાઓ
નોકરી સ્થળ સમગ્ર ભારત
આવેદન પ્રકાર Online

જગ્યાનું નામ

પોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાઓ
ટેકનિકલ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સ40

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • AICTE માન્ય કોલેજો/સંસ્થાઓમાંથી સંબંધિત ક્ષેત્ર/વેપારમાં એન્જીનિયરિંગની ડિગ્રી પાસ કરેલ/પ્રદર્શિત થયેલા ઉમેદવારો ટેકનિકલ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સ 137 માટે પાત્રતા ધરાવશે.
આ પણ વાંચો : 10 પાસ માટે IBમાં મોટી ભરતી 2022 : પગાર 21,700/-થી શરુ

ઉમર મર્યાદા

(01-07-2022 ના રોજ)

  • ન્યૂનતમ – 20 વર્ષ
  • મહત્તમ – 27 વર્ષ
  • નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ.

અરજી ફી

બધી શ્રેણીઓ માટે કોઈ અરજી ફી નથી

ઇન્ડિયન આર્મી TGC ભરતી 2022 આવેદન કઈ રીતે કરવું?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંક દ્વારા અરજી કરી શકે છે અથવા તેઓ 15-12-2022 પહેલા ભારતીય સેનાની સત્તાવાર સાઇટ દ્વારા પણ અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ અધિકૃત સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

શરૂઆતની તારીખ 16 નવેમ્બર 2022
અંતિમ તારીખ 15 ડીસેમ્બર 2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

નોટીફીકેશન અહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો