ગુજરાત ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023 – આવેદન કરો

ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિ. (GMDC ભરતી 2023) એ વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ગુજરાત ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ ગુજરાત ખાણ ખનીજ વિભાગ
કુલ જગ્યાઓ Not Mentioned.
ભરતી વર્ષ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 05-04-2023

આ પણ વાંચો : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023

પોસ્ટનું નામ

  • મેનેજમેન્ટ એક્ઝિક્યુટિવ (એમબીએ-ફાઇનાન્સ)
  • ખાણકામ ઇજનેર
  • મેડિકલ ઓફિસર
  • સર્વેયર
  • મદદનીશ ઈજનેર (મિકેનિકલ)
  • મેનેજમેન્ટ એક્ઝિક્યુટિવ (એમબીએ-માર્કેટિંગ)
  • મદદનીશ ઈજનેર (ઈલેક્ટ્રીકલ)
  • ખાણકામ ઇજનેર
  • ભૂસ્તરશાસ્ત્રી

શૈક્ષણિક લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પગાર ધોરણ

પોસ્ટ મુજબ પગાર આપવામાં આવશે.

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

છેલ્લી તારીખ ૦૫-૦૪-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *