રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 – આવેદન કરો

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને કેમિસ્ટ (RMC ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ કેમિસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. RMC કેમિસ્ટની ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
કુલ જગ્યાઓ 01
ભરતી વર્ષ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 03-04-2023

આ પણ વાંચો : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023

પોસ્ટનું નામ

  • રસાયણશાસ્ત્રી

શૈક્ષણિક લાયકાત

B.Sc.(રસાયણશાસ્ત્ર) અથવા B.Sc.(માઈક્રોબાયોલોજી) અથવા B.Sc. ઔદ્યોગિક (રસાયણશાસ્ત્ર) અને પ્રયોગશાળામાં રસાયણ વિશ્લેષણ અને પરીક્ષણમાં 3 (ત્રણ) વર્ષનો અનુભવ, 2- M.Sc.(રસાયણશાસ્ત્ર) અથવા M.Sc. (માઈક્રોબાયોલોજી) અથવા M.Sc. (ઔદ્યોગિક રસાયણશાસ્ત્ર).

પગાર ધોરણ

માસિક ફિક્સ પગારઃ રૂ.39,900/-

ઉમર મર્યાદા

18 થી 36 વર્ષ (29/09/2022 ના સરકારી S.V. ઠરાવ મુજબ)

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ફોર્મ ભરવાની તારીખ ૧૮-૦૩-૨૦૨૩
છેલ્લી તારીખ ૦૩-૦૪-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
આવેદન કરો અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *