જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 – આવેદન કરો

જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન – JMC ભરતીએ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કોચ, ટ્રેનર અને લાઇફ ગાર્ડ માટેની JMC ભરતી માટે નીચે આપેલ અરજી કેવી રીતે કરવી.

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ જામનગર મહાનગરપાલિકા
કુલ જગ્યાઓ 11
ભરતી વર્ષ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 02-04-2023

આ પણ વાંચો : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023

પોસ્ટનું નામ

 • સ્વિમિંગ કોચ (પુરુષ): 03
 • ટેબલ ટેનિસ કોચ: 02
 • બેડમિન્ટન કોચ: 02
 • જિમ ટ્રેનર (જેન્ટ્સ): 01
 • જિમ ટ્રેનર (લેડીઝ): 01
 • લાઇફ ગાર્ડ (લેડીઝ): 02

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • સ્વિમિંગ કોચ (પુરુષ): ધોરણ-12 પાસ અને સ્વિમિંગનું જ્ઞાન અને બચાવ કામગીરીનું જ્ઞાન અને સ્વિમિંગ ક્ષેત્રે પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઈએ અને સ્વિમિંગ કોચ તરીકેનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • ટેબલ ટેનિસ કોચ: વર્ગ-12 પાસ કરેલ હોય અને જિલ્લા/રાજ્ય રાષ્ટ્રીય સ્તરની રમતોમાં ભાગ લીધો હોય અથવા કોચ કરેલ હોય તેમને પ્રથમ પસંદગી.
 • બેડમિન્ટન કોચ: વર્ગ-12 પાસ કરેલ હોય અને જિલ્લા/રાજ્ય રાષ્ટ્રીય સ્તરની રમતોમાં ભાગ લીધો હોય અથવા કોચ કરેલ હોય તેમને પ્રથમ પસંદગી.
 • જિમ ટ્રેનર (જેન્ટ્સ): વર્ગ-12 પાસ અને જિમ અનુભવ માટે પ્રથમ પસંદગી
 • જિમ ટ્રેનર (લેડીઝ): વર્ગ-12 પાસ અને જિમ અનુભવ માટે પ્રથમ પસંદગી
 • લાઇફ ગાર્ડ (લેડીઝ): ધોરણ 10 પાસ કરનાર, સ્વિમિંગ અને બચાવ કામગીરીનું જ્ઞાન ધરાવતા અને લાઇફગાર્ડનો અનુભવ ધરાવતા લોકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

ઉમર મર્યાદા

ઉમેદવારોની ઉંમર 18 થી 58 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ

પગાર ધોરણ

એક કલાકના ર(બે) હજાર લેખે માસિક પગાર (૧ કલાકની રોજની કામગીરી હોય તો ૧ માસ માટે રોજ ૧ કલાક મુજબ ૧ માસના રૂ ૨૦૦૦/-)

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ ભરવા માટેનો વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ 02/04/2023 ના રોજ બપોરે 12:00 વાગ્યે મ્યુનિસિપલ કમિશનર, જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જ્યુબિલી ગાર્ડન – જામનગર ખાતે યોજાશે જેમાં ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ નિયત ફોર્મ ભરવું પડશે. , પાસપોર્ટ 2 (બે) કદના ફોટોગ્રાફ્સ સાથે શૈક્ષણિક લાયકાત, લિંગ અને માન્યતાપ્રાપ્ત સંસ્થાના વય પ્રમાણપત્ર (જન્મ પ્રમાણપત્ર / છોડવાનું પ્રમાણપત્ર) અને અનુભવ પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલોના સેટ સાથે ઉપરોક્ત સ્થળે, સમય અને સમયે હાજર રહેવું જોઈએ. પોતાના ખર્ચે તારીખ. તેમજ ઈન્ટરવ્યુ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન સવારે 9.00 થી 11:00 દરમિયાન કરવાનું રહેશે, ત્યારબાદ રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે નહી, ઉપરોક્ત જગ્યાની પસંદગી અંગેનો આખરી નિર્ણય સક્ષમ અધિકારીનો રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

છેલ્લી તારીખ ૦૨-૦૪-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો