Computer Test: 01

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

QuizDetail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
આર્ટીકલ (A, An, The) ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here

Welcome to your Computer Test: 01

1.MS Worldમાં છેલ્લે કરેલો ફેરફાર ફરીથી વારંવાર કરવા માટે કઈ ફંક્શન કીનો ઉપયોગ થાય.?

2.USBનું પુરુનામ જણાવો.?

3.પાવર પોઇન્ટ એપ્લિકેશનમાં જે પેજ દેખાય છે તેને શું કહે છે.?

4.MS Excelની એક સીટમાં કુલ કેટલા કોલમ હોય છે.?

5.ભારતમાં બનેલું પ્રથમ કમ્પ્યુટરનું નામ જણાવો.?

6.MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે.?

7.XMLનું પુરુનામ શું છે.?

8.ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

9.નીચેના માંથી કયું સૉફ્ટવેર નહીં પણ હાર્ડવેર છે.?

10. 1024 બિટ્સ =

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો