ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

QuizDetail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
આર્ટીકલ (A, An, The) ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here

Welcome to your ગુજરાતી સાહિત્ય

1.વસંત કે વર્ષાઋતુનું વર્ણનવાળો કાવ્ય પ્રકાર ______તરીકે ઓળખાય છે.

2.‘લીલેરો ઢાળ’ કાવ્યસંગ્રહના સર્જક કોણ છે ?

3.ખંડ કાવ્યના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?

4.નીચેનામાંથી કોણ જુદું પડે છે ?

5.'થોડાં આંસુ, થોડાં ફૂલ' કોની આત્મકથા છે ?

6.‘કુરુક્ષેત્ર’ નવલકથા કોણે લખેલ છે.?

7.‘હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહી કાયરનું કામ જોને‘ કાવ્યપંક્તિ કોની છે.?

8.ગુજરાતી ‘સાર્થ શબ્દકોષ’ નું પ્રકાશન કોના દ્વારા થયું છે.?

9.‘જલન’ માતરીનું પુરું નામ જણાવો.

10.‘સોક્રેટીસ’ નવલકથાના સર્જક કોણ છે.?

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

21 thoughts on “ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ”

 1. Pingback: English Grammar Quiz: Simple Tenses - Ojas Gujarats

 2. Pingback: Gujarat No Sanskrutik Varso: 03 - Ojas Gujarats

 3. Pingback: Sociology Test for Constable - Ojas Gujarats

 4. Pingback: Constable Special Test : 03 (General Knowledge) - Ojas Gujarats

 5. Pingback: Constable Special Test: 04 (General Knowledge) - Ojas Gujarats

 6. Pingback: Gujarat Bhugol Test : ગુજરાતી ભૂગોળ - Ojas Gujarats

 7. Pingback: Constable Special Test: 07 (General Knowledge) - Ojas Gujarats

 8. Pingback: તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 05 | Talati Bharti Special Quiz - Ojas News

 9. Pingback: General Knowledge Quiz 10 : તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ - Ojas News

 10. Pingback: Current Affairs December 2022 Quiz | ડીસેમ્બર મહિનાનું કરંટ અફેર્સ - Ojas News

 11. Pingback: ભારતનું ભૂગોળ ૦૧ | Bharat Nu Bhugol - Ojas News

 12. Pingback: Junior Clerk Special Test 03 : જુનિયર ક્લાર્ક ટેસ્ટ - Ojas News

 13. Pingback: Junior Clerk Special Test 06 : જુનીયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ - Ojas News

 14. Pingback: Jr Clerk Special Test 07 : 10 ગુણ, 10 મિનીટ - Ojas News

 15. Pingback: Junior Clerk Special Test 08 : જુનિયર કલાર્કની છેલ્લી ટેસ્ટ - Ojas News

 16. Pingback: તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ | Talati Exam Special Test - Ojas News

 17. Pingback: તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ | Talati Exam Test - Ojas News

 18. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી - તલાટી ટેસ્ટ 02 - Ojas News

 19. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક - તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 03 - Ojas News

 20. Pingback: જુનિયર ક્લાર્ક - તલાટી ટેસ્ટ 09 - Ojas News

 21. Pingback: જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ નંબર 10 - Ojas News

Comments are closed.