સરસ્વતી સાધન યોજના ગુજરાત 2022

ગુજરાત સરકારે કન્યાઓ માટે સરસ્વતી સાધના યોજના 2022 લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ યોજના હેઠળ, અનુસૂચિત વર્ગની કેટેગરીની અને ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરતી તમામ છોકરીઓને સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ મફત સાયકલ મળશે. સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ નોડલ વિભાગ છે. ગુજરાતમાં અનુ.જાતિ કન્યાઓ માટે આ મફત સાયકલ યોજનાનો સફળતાપૂર્વક અમલ કરવા.

સરસ્વતી સાધન યોજના ગુજરાત 2022

ગુજરાતમાં સરસ્વતી સાધના યોજના (SSY)નો ઉદ્દેશ્ય માધ્યમિક અને વરિષ્ઠ માધ્યમિક સ્તરે 14 થી 18 વર્ષની વય જૂથની કન્યાઓની નોંધણીને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ યોજના સમાજના વંચિત વર્ગમાંથી છોકરીઓના ડ્રોપ આઉટ દરમાં ઘટાડો કરશે.

સરસ્વતી સાધન યોજના ગુજરાત 2022 – અન્ય માહિતી

યોજનાનું નામ સરસ્વતી સાધન યોજના
રાજ્ય ગુજરાત
ઉદ્દેશ્યકન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મફત સાયકલની આ યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે.
યોગ્યતા માપદંડધોરણ 9 માધ્યમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓ ઉપલબ્ધ છે.
સહાયની પેટર્નધોરણ 9 માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓને મફત સાયકલ આપવામાં આવે છે.

આવક માપદંડ

  • ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે રૂ. 1,20000/-.
  • શહેરી વિસ્તારો માટે રૂ. 1,50000/-.

લાભાર્થીઓ

માત્ર 9મા ધોરણમાં ભણતી છોકરીઓ જ પાત્ર છે. તમામ સ્ત્રોતોમાંથી SC છોકરીના માતા-પિતાની વાર્ષિક આવક રૂ. થી વધુ ન હોવી જોઈએ. ગ્રામ્ય વિસ્તારો માટે 1,20,000 અને રૂ. ગુજરાતમાં સરસ્વતી સાધના યોજના માટે લાયક બનવા માટે શહેરી વિસ્તારો માટે 1,50,000. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે જે છોકરીઓ આ બંને શરતો પૂરી કરે છે તેમને જ મફત સાયકલ મળશે.

આ પણ વાંચો : માનવ ગરિમા યોજના ગુજરાત 2022

ગુજરાત સરસ્વતી સાધના યોજનાનો હેતુ ધોરણ IX માટે કુલ નોંધણી ગુણોત્તરમાં સુધારો કરવાનો છે. આ યોજના કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન આપશે કારણ કે આ સરસ્વતી સાધના યોજના દ્વારા પ્રવેશની અછત, ઓછી ભાગીદારી અને ખરાબ ગુણવત્તાની સુવિધાઓની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં આવશે. કન્યા શિક્ષણની સ્થિતિ અને આ રીતે કન્યા શિક્ષણની એકંદર ગુણવત્તામાં સુધારો થશે.

ગુજરાત એસસી ગર્લ્સ ફ્રી સાયકલ સ્કીમ 2022

ગુજરાતમાં અનુ.જાતિ કન્યાઓ માટે મફત સાયકલ યોજનાના મૂલ્યાંકન અભ્યાસમાં જણાવાયું છે કે આ યોજના કન્યા વિદ્યાર્થીઓ માટે વરદાન સમાન છે. ગુજરાતમાં સરસ્વતી સાધના યોજના શાળાઓમાં કન્યાઓની નોંધણી અને હાજરીમાં વધારો કરશે કારણ કે આ છોકરીઓ હવે શાળાઓ સુધી પહોંચવા માટે આ સાયકલ ચલાવશે.

સરસ્વતી સાધના યોજના છોકરીઓ અને તેમના માતા-પિતાની સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓને ઉકેલવા/ઘટાડવાની દ્રષ્ટિએ બંને રીતે અસર કરશે જેનાથી ધોરણ 9માં છોકરીઓની નોંધણી અને હાજરીમાં વધારો થશે.

સંપર્ક માહિતી

નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ બ્લોક નંબર – 4, બીજો માળ, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર, ગુજરાત (ભારત).

ફોન નંબર

+91 79 23253229/35

આવેદન કરવા અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો
જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022