ગુજરાત

વાંચો ગુજરાતમાં બનેલી તાજેતરની બધીજ ઘટનાઓ અને માહિતી

BSF Recruitment 2022 | Apply Online for 2788 Constable Tradesman Posts

BSF Recruitment 2022

ગ્રુપમાં જોડાઓ માટે ➔ અહી ક્લિક કરો BSF Recruitment 2022 BSF Recruitment 2022 has just published notification for 2788 Constable Tradesman Posts. Interested candidates may apply online through official website. other details like education qualification, age limit and how to apply given below in the notification. Eligible candidates may apply through official website. All information …

BSF Recruitment 2022 | Apply Online for 2788 Constable Tradesman Posts Read More »

JMC Recruitment 2022 | Applications Invited for Various Posts

ગ્રુપમાં જોડાઓ માટે ➔ અહી ક્લિક કરો JMC Recruitment 2022 JMC Recruitment 2022 has just published notification for 01 Veterinary Doctor Posts. Interested candidates may apply online through official website. other details like education qualification, age limit, iisc recruitment, application fees, vssc recruitment, nal recruitment and how to apply given below in the notification. Kormo …

JMC Recruitment 2022 | Applications Invited for Various Posts Read More »

NVS Recruitment 2022 | Apply Online for 1925 Various Posts

ગ્રુપમાં જોડાઓ માટે ➔ અહી ક્લિક કરો NVS Recruitment 2022 NVS Recruitment 2022 has just published notification for Various Posts. Interested candidates may apply online through official website. other details like education qualification, age limit and how to apply given below in the notification. Eligible candidates may apply through official website. All information about this …

NVS Recruitment 2022 | Apply Online for 1925 Various Posts Read More »

GERC Recruitment 2022 | Applications Invited for Various Posts

GERC Recruitment 2022 Applications Invited for Various Posts

ગ્રુપમાં જોડાઓ માટે ➔ અહી ક્લિક કરો Gujarat Metro Recruitment 2022 GERC (Gujarat Electricity Regulatory Commission) has just published notification for Gujarati Stenographer, English Stenographer and Junior Assistant Posts. Interested candidates may apply online through official website. other details like education qualification, age limit and how to apply given below in the notification. Eligible candidates may …

GERC Recruitment 2022 | Applications Invited for Various Posts Read More »

Gujarat Metro Recruitment 2022 | Apply Online for Various 103 Posts

Gujarat Metro Recruitment 2022 | Apply Online for Various 103 Posts

ગ્રુપમાં જોડાઓ માટે ➔ અહી ક્લિક કરો Gujarat Metro Recruitment 2022 Gujarat Metro Rail Corporation has just published notification for Various 103 Posts. Interested candidates may apply online through official website. other details like education qualification, age limit and how to apply given below in the notification. Eligible candidates may apply through official website. All …

Gujarat Metro Recruitment 2022 | Apply Online for Various 103 Posts Read More »

Calculator Photo Vault | Best App to Secure Your Photo and Videos

Calculator Photo Vault

Use the best calculator photo vault to hide photos, hide pictures, hide videos. Calculator Photo Vault is the Vault app can secretly Hide Photos, Hide Videos and other files without anyone knowing as gallery lock installed in your phone looks as just a beautiful calculator, and works very well. Your files will be secretly stored …

Calculator Photo Vault | Best App to Secure Your Photo and Videos Read More »

Google Translate | Best App to Translate Any Language

Best App to Translate Any Language

The world is closer than ever with over 100 languages Google Translate App Detail • Translate between 103 languages by typing• Tap to Translate: Copy text in any app and your translation pops up• Offline: translate 59 languages when you have no Internet• Instant camera translation: use your camera to translate text instantly in 38 …

Google Translate | Best App to Translate Any Language Read More »

VMC Recruitment 2022 | 12th Pass Can Apply Online!!

VMC Recruitment 2022

ગ્રુપમાં જોડાઓ માટે ➔ અહી ક્લિક કરો VMC Recruitment 2022 VMC Recruitment 2022 has just published notification for Various 106 Posts. Interested candidates may apply online through official website. other details like education qualification, age limit, iisc recruitment, application fees, vssc recruitment, nal recruitment and how to apply given below in the notification. Kormo jobs …

VMC Recruitment 2022 | 12th Pass Can Apply Online!! Read More »

Indian History Test | ભારતનો ઈતિહાસ ટેસ્ટ

Indian History Test

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો Quiz Detail IPC ટેસ્ટ Click Here બંધારણ ટેસ્ટ નં 01 Click Here બંધારણ ટેસ્ટ નં 02 Click Here બંધારણ ટેસ્ટ નં 03 Click Here બંધારણ ટેસ્ટ નં 04 Click Here પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરના જુના પ્રશ્નપત્રો Download કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ: ૦૧ Click Here કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા માટે સ્પેશિયલ …

Indian History Test | ભારતનો ઈતિહાસ ટેસ્ટ Read More »

RMC Recruitment 2022 | Apply Online for Various 15 Posts

RMC Recruitment 2022

ગ્રુપમાં જોડાઓ માટે ➔ અહી ક્લિક કરો RMC Recruitment 2022 RMC Recruitment 2022 has just published notification for Various 15 Posts. Interested candidates may apply online through official website. other details like education qualification, age limit, iisc recruitment, application fees, vssc recruitment, nal recruitment and how to apply given below in the notification. Kormo jobs …

RMC Recruitment 2022 | Apply Online for Various 15 Posts Read More »