10 પાસ ઉપર ભરતીઓ 2023

ટેલીગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓ અહી ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો : મોરબી આંગણવાડી ભરતી 2023

10 પાસ અને 12 પાસ ઉપર ભરતીઓ

અહી નીચે દર્શાવેલી તમામ ભરતીઓ તાજેતરમાં જે તે સરકારી વિભાગ દ્વારા તેમજ જે તે સંસ્થા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. આ તમામ ભરતીઓની માહિતી આપણે વિગતવાર અહી જાણીશું.

UHS અમદાવાદ ભરતી 2023 15-04-2023 અહી ક્લિક કરો
જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ખેડા ભરતી 09-04-2023 અહી ક્લિક કરો
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ૧૬૭૮ જગ્યાઓ ઉપર ભરતી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે અહી ક્લિક કરો
108 દ્વારા ભરતીની જાહેરાત 2023 ૨૭-૦૩-૨૦૨૩ અહી ક્લિક કરો
Income ટેક્ષ વિભાગ દ્વારા ભરતી 31-03-2023અહી ક્લિક કરો
GMDC ગુજરાત ભરતી 2023 05-04-2023અહી ક્લિક કરો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 03-04-2023 અહી ક્લિક કરો
DRDA પાટણ ભરતી 2023 27-03-2023અહી ક્લિક કરો
ખાણ ખનીજ વિભાગ ભરતી 2023 31-03-2023 અહી ક્લિક કરો
AMC દ્વારા ૧૭૧ જગ્યાઓ ઉપર ભરતી 28-03-2023 અહી ક્લિક કરો
જીલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા ભરતી 2023 17-03-2023અહી ક્લિક કરો
GETCO દ્વારા ભરતી 2023 24-03-2023અહી ક્લિક કરો
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 15-03-2023 અહી ક્લિક કરો
વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 13-03-2023 અહી ક્લિક કરો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 21-03-2023 અહી ક્લિક કરો
જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 15-03-2023 અહી ક્લિક કરો
GSFCL ભરતી 2023 10-03-2023 અહી ક્લિક કરો
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023 ——અહી ક્લિક કરો
NHM રાજકોટ ભરતી 2023 ——અહી ક્લિક કરો

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

અહી ઉપર દર્શાવેલ તમામ ભરતીઓની માહિતી જે તે પોસ્ટની અંદર આપવામાં આવી છે. આવેદન કરવા માટેની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પોસ્ટની અંદર દર્શાવવામાં આવી છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

How to Make Resume for 10 Pass Bharti 2023

Make Resume for 10 Pass Bharti : Intelligent cv’s Resume builder app will help you to create professional resume & Curriculum vitae for job application in few minutes. More than 50 resume templates available and each Resume template & CV template available in 15 colors. So you have 500+ resume designs in offline and online.

Create a modern & professional resume and cover letter with this CV maker app. Our resume expert’s tips will help you how to write a good resume for 2022 trend. Resume writing tips will help you get more job offers in 2022. Prepare yourself ready for full time and part time work from home jobs.

Intelligent CV – Resume builder app Features:

  • 1. 500+ professional resume templates & 42 perfect resume formats.
  • 2. Step by step guidance with resume examples.
  • 3. Resume with cover letter template.
  • 4. Advanced Resume editor – Special CV writing tools to customize paragraph & lists.
  • 5. Smart resume Manager – Change CV section order, Edit CV section title names, create new sections, modify at any time.
  • 6. Resume formatting options – Font size, colors and margin settings.
  • 7. Live resume format preview.
  • 8. Download resume in PDF format.
  • 9. Print or share the resume from the resume builder app.
  • 10. Full resume writing service and support in English.