વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) એ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર લાઇફગાર્ડ કમ ટ્રેનરની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) તરફથી VMC ભરતી 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. લાયક ઉમેદવારો 13-03-2023 સુધી અરજી કરી શકે છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC)ની ખાલી જગ્યા 2023 સંબંધિત તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ વડોદરા મહાનગરપાલિકા
કુલ જગ્યાઓ 04
ભરતી વર્ષ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13-03-2023

પોસ્ટનું નામ

  • લાઇફગાર્ડ કમ ટ્રેનર

શૈક્ષણિક લાયકાત

SSC પાસ હોવું જરૂરી છે. નિષ્ણાત તરવૈયા હોવો જોઈએ અને તમામ જળ રમતો શીખવવામાં અનુભવી હોવો જોઈએ. ડૂબતી વ્યક્તિને બચાવવાની અને કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ કરવાની તમામ પદ્ધતિઓથી પરિચિત હોવા જોઈએ.

પગાર ધોરણ

પદ પગાર
લાઇફગાર્ડ કમ ટ્રેનરરૂ. 10 હજાર દર મહીને

ઉમર મર્યાદા

13-03-2023 ના રોજ 30 વર્ષથી વધુ નહીં.

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

  • સ્થળ: સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ સ્વિમિંગપૂલ એરેના, ચાણક્યપુરી ચાર રસ્તા પાસે, નવું. સમા રોડ, વડોદરા-24.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઈન્ટરવ્યું તારીખ ૧૩-૦૩-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
સતાવાર વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો