તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 08 | Talati Exam Test 08

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 01
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 02
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 03
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your Talati Exam Test 08

1. સંધિ છોડો :– પુનરપિ

2. સિપ્રી, બાલારામ કઈ નદીની સહાયક નદી છે ?

3. Change the Voice :- The children were watching the match on TV.

4. Rajesh ___ committed this mistake twice if his friend had corrected him earlier.

5. 5 સંખ્યાઓની સરેરાશ 30 છે જો તેમાંથી એક સંખ્યા રદ કરવામાં આવે તો બાકીની સંખ્યાની સરેરાશ છે. તો રદ કરેલી સંખ્યા શોધો.

6. 'જાયકવાડી' પરિયોજના કઈ નદી પર આવેલ છે ?

7. 'પ્રેમનાં આંસુ' કોની કૃતિ છે ?

8. કવિ રમેશ પારેખનો જન્મ ક્યાં થયો હતો ?

9. જો 1 પુરુષ અથવા 2 મહિલા અથવા 3 બાળકો એક કામને 44 દિવસમાં પૂરું કરે છે, તો તે કાર્યને 1 પુરુષ, 1 મહિલા અને 1 બાળક સાથે કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

10. Put proper Question tag: "Everyone Stood up, ___ ?"

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

22 thoughts on “તલાટી ભરતી ટેસ્ટ 08 | Talati Exam Test 08”

 1. Pingback: SMC Recruitment 2022 for Various Posts - Ojas News

 2. Pingback: Current Affairs December 2022 Quiz | ડીસેમ્બર મહિનાનું કરંટ અફેર્સ - Ojas News

 3. Pingback: SBI Recruitment 2022 for Retired Bank staff – Collection Facilitators Posts - Ojas News

 4. Pingback: MDM Aravali Recruitment 2023 for Various Posts - Ojas News

 5. Pingback: સામાન્ય વિજ્ઞાન ક્વિજ | General Science Quiz (Talati Bharti) - Ojas News

 6. Pingback: સાંસ્કૃતિક વારસો ટેસ્ટ : Sanskrutik Varso Test - Ojas News

 7. Pingback: ભારતનું ભૂગોળ ૦૧ | Bharat Nu Bhugol - Ojas News

 8. Pingback: Gujarat Housing Board Rajkot Recruitment 2023 for Various Posts - Ojas News

 9. Pingback: Computer Test : કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ (તલાટી ભરતી ટેસ્ટ) - Ojas News

 10. Pingback: GSECL Recruitment 2023 for 259 Vacancies - Ojas News

 11. Pingback: CRPF Recruitment 2023 for 1458 Head Constable and ASI Posts - Ojas News

 12. Pingback: GUDC Recruitment 2023 for Legal Advisor Post - Ojas News

 13. Pingback: Ahmedabad Cantonment Board Recruitment 2023 for Junior Clerk, Chowkidar and Other Posts - Ojas News

 14. Pingback: પર્યાવરણ ટેસ્ટ | તલાટી સ્પેશિયલ ક્વિજ - Ojas News

 15. Pingback: RNSBL Recruitment 2023 for Peon Posts - Ojas News

 16. Pingback: General Knowledge Test 12 | તલાટી ભરતી - Ojas News

 17. Pingback: SDAU Recruitment 2023 for Various Posts - Ojas News

 18. Pingback: Surat Jilla Panchayat Recruitment 2023 - Ojas News

 19. Pingback: ICPS Bharuch Bharti 2023 for Various Posts - Ojas News

 20. Pingback: જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 13 (તલાટી ભરતી) | General Knowledge Test - Ojas News

 21. Pingback: Junior Clerk Special Test | જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ - Ojas News

 22. Pingback: Junior Clerk Special Test 02 : જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ - Ojas News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *