Samanya Gyan Test : સામાન્ય જ્ઞાન ટેસ્ટ

QuizDetail
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ Click Here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ નં 02 Click Here
ભારતનું ભૂગોળ Click Here
કમ્પ્યુટર શોર્ટકટ નામના ફૂલ ફોર્મ Click Here
બિન સચિવાલય ક્લાર્કના જુના પ્રશ્નપત્રો Download
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરના જુના પ્રશ્નપત્રો Download
કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ: ૦૧ Click Here

Welcome to your સામાન્ય જ્ઞાન ટેસ્ટ

1. જળકમળ છોડીને જાને બાળા... આ કાવ્ય કોને ઉદેશીને લખાયેલ છે.

2. નીચેની પંકિતનો અલંકાર દર્શાવો. "મુખ મરકાવે માવલડી"

3. ક્રીમીનલ પ્રોસીજર કોડની કઇ કલમમાં તાજના સાક્ષીની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે ?

4. પ્રકૃતિનો સુરક્ષા વાલ્વ કયો છે ?

5. વોરંટ કેસ એટલે ?

6. એક માણસ લુચ્ચો દેખાય છે – આ વાકયમાં પુરક પદ લુચ્ચો છે ?

7. એઇડસ રોગ માટે કયો ટેસ્ટ કરવો પડે છે ?

8. ગુજરાતી ભાષાનું સર્વપ્રથમ માસિક કયું ગણાય છે ?

9. આધુનિક સર્જક કોણ નથી.

10. ભારતમાં સૌ પ્રથમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કોણે શરૂ કર્યુ ?

કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા માટે સ્પેશિયલ ટેસ્ટ Detail
Constable Special Test: 03Click here
Constable Special Test: 04Click here
Constable Special Test: 05Click here
Constable Special Test: 06Click here
Constable Special Test: 07Click here
Constable Special Test: 08Click here

2 thoughts on “Samanya Gyan Test : સામાન્ય જ્ઞાન ટેસ્ટ”

  1. Pingback: Bank of Maharashtra Bharti 2022 for 551 Posts - Ojas News

  2. Pingback: Gujarat Vidhyapith Recruitment 2022 for Field Investigator Post - Ojas News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *