Junior Clerk Special Test

Welcome to your Junior Clerk Special Test

1. કયા ગેસને નોબલ ગેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

2. કેટલા વર્ષો સતત બહાર રહેવાથી નાગરિકતા પૂર્ણ થઈ જાય છે ?

3. ગાંધી - ઈરવિન કરાર કયા વર્ષે થયા હતા ?

4. પૃથ્વીની ભગિની ગ્રહ કોને કહેવામાં આવે છે ?

6. નીચેનામાંથી બાળ સાહિત્ય સાથે જોડાયેલ મહિલા કોણ છે ?

7. ચુનાના પાણીનું રાસાયણિક નામ શું છે.

8. રઘુરાય ક્યા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છે ?

9. એશિયન ગેમ્સની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી ?

10. ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી પ્રાચીન મંદિર છે. તે ગોરજ ક્યા જીલ્લામાં આવેલ છે ?