Gujarati Grammar Quiz: 04

Welcome to your Gujarati Grammar Quiz: 04

1. નીચેનામાંથી કયા શબ્દને પરપ્રત્ય લાગ્યો નથી?

2. "નસમરસલગા" કયાં છંદનું બંધારણ છે. ?

3. છપ્પા એટલે_______

4. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો.

5. ‘અનુ+એષણા’ શબ્દની સંધિ જોડો.

6. શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપોઃ ખસે નહીં તેવું સ્થિર :

7. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ જોડણી બાબતે ખોટો છે.?

8. ‘અવસર નહિ આવે આ સમો કોઈ બીજો.' - પંક્તિમાં કયો છંદ છે.?

9. ‘અગ્રેસર’ શબ્દોનો વિગ્રહ કેમ થશે.?

10. ‘હરતાલ’: શબ્દમાં કયો સમાસ છે.?