General Knowledge Quiz 03

Welcome to your General Knowledge Quiz 03

1. ભારત દેશનો સૌથી મોટો પુરસ્કાર કયો ગણાય છે ?

2. પાણી શેનું બનેલું છે ?

3. ભારતના કયા હિંદુ રાજા ભાલાથી વિશેષ જાણીતા છે ?

4. (–3) અને 4 ની વચ્ચે આવતા ધન પૂર્ણાંકોની સંખ્યા કેટલી થાય ?

5. બનારસ શહેરનું જૂનું નામ શું ?

6. When Amitabh returned to the cinema much water ___ been flowed.

7. બે રેખાઓની છેદિકાથી અનુકોણની જોડ અને ખૂણા કેટલા મળે ?

8. ગુજરાતી ભાષાની પહેલી નવલકથા કઈ ?

9. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી પ્રકાશિત થતા સામયિકનું નામ શું ?

10. ‘મંદ’ નો નજીકનો સમાનાર્થી કયો ?