Computer Quiz : Competitive Exam Quiz

Welcome to your Computer Quiz : Competitive Exam Quiz

1. વેબપેજ રીફ્રેશ કરવા ___ કી નો ઉપયોગ થાય છે.

2. નીચેનામાંથી કયું સર્ચ એન્જિન નથી ?

3. RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

4. કી-બોર્ડમાં કેટલી ફંકશન કી જોવા મળે છે ?

5. MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

6. Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

7. હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર જોડવાનું કામ કોણ કરે છે ?

8. ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

9. એક્સટર્નલ સ્ટોરેજ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય છે ?

10. BMP નું પૂરું નામ શું છે ?