જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 13

Welcome to your જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 13

1. વડોદરા ગાયકવાડની રાજધાની કયા વર્ષે બની ?

2. ‘ચાહો યા તિરસ્કારો’માં 'યા' ___ સંયોજક છે.

3. ગરીબી રેખા નિર્ધારણ માટે રચાયેલ સુરેશ તેંડુલકર સમિતિએ કયારે તેનો અહેવાલ રજૂ કર્યો ?

4. પાણીની એક ટાંકીની લંબાઈ 6 મીટર, પહોળાઈ 3 મીટર અને ઊંચાઈ 4 મીટર છે, તો આ ટાંકીમાં કેટલા લિટર પાણી સમાશે ?

5. શબ્દસમૂહ - કોઈનીય મદદ વિના આડેધડ ચાલતો વહીવટ.

6. ‘આવરદા વશ સર્વ, કાળ સૌ કોને ખાશે.'- પંક્તિમાં ક્યો ભાવ દર્શાવાયો છે ?

7. નીચેના પૈકી સાચી જોડણી કઈ છે ?

8. CARTOSA ઉપગ્રહ ___ સંબંધી જાણકારી માટે ઉપયોગી છે ?

9. બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવો દરેક નાગરિકનો મૂળભૂત અધિકાર છે ?

10. હિમાલય કેવા પ્રકારના પર્વતનું ઉદાહરણ છે ?