Junior Clerk Special Test | જુનિયર ક્લાર્ક સ્પેશિયલ ટેસ્ટ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 08
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 07
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 03
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your Junior Clerk Special Test

1. કયા ગેસને નોબલ ગેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

2. કેટલા વર્ષો સતત બહાર રહેવાથી નાગરિકતા પૂર્ણ થઈ જાય છે ?

3. ગાંધી - ઈરવિન કરાર કયા વર્ષે થયા હતા ?

4. પૃથ્વીની ભગિની ગ્રહ કોને કહેવામાં આવે છે ?

6. નીચેનામાંથી બાળ સાહિત્ય સાથે જોડાયેલ મહિલા કોણ છે ?

7. ચુનાના પાણીનું રાસાયણિક નામ શું છે.

8. રઘુરાય ક્યા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છે ?

9. એશિયન ગેમ્સની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી ?

10. ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી પ્રાચીન મંદિર છે. તે ગોરજ ક્યા જીલ્લામાં આવેલ છે ?

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો