જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 | અહી થી ડાઉનલોડ કરો

GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 ગુજરાત પંચાયત જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ સૂચના @gpssb.gujarat.gov.in: આ દિવસોમાં, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ પંચાયત વિભાગમાં જુનિયર ક્લાર્કની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની ભરતી કરી રહ્યું છે. આ ભરતી અભિયાન માટે આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 08 માર્ચ હતી. આ પછી, બોર્ડ 29 જાન્યુઆરીએ લેખિત પરીક્ષા લેશે. બોર્ડ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક એડમિટ કાર્ડ બહાર પાડશે.

જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

GPSSB 1181 જુનિયર ક્લાર્ક (એકાઉન્ટ્સ) (વર્ગ 3) ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટેના સમયપત્રક અનુસાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા (OMR આધારિત) આયોજિત કરી રહ્યું છે. અધિકૃત વેબસાઇટ પર, એટલે કે gpssb.gujarat.gov.in, બોર્ડે પરીક્ષા માટેનું સમયપત્રક અપલોડ કર્યું છે. ઉપરાંત, GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 2023 ની તારીખ, સમય અને કેન્દ્ર સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ વિગતો એડમિટ કાર્ડ પર સમાયેલ છે. ફક્ત તે જ સ્પર્ધકોને OJAS ગુજરાત GPSSB કૉલ લેટર્સ આપવામાં આવે છે જેમણે સફળતાપૂર્વક તેમના અરજી ફોર્મની ઑનલાઇન નોંધણી કરાવી છે. વધુમાં, OJAS GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની લેખિત પરીક્ષા હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે, બોર્ડ અરજદારોને તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર SMS દ્વારા પણ સૂચિત કરશે.

જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 – અન્ય માહિતી

સંસ્થાનું નામ GPSSB
જગ્યાનું નામ જુનિયર કલાર્ક
ખાલી જગ્યાઓ 1181
કોલ લેટર જાહેર થવાની તારીખ 16 જાન્યુઆરી 2023
પરીક્ષા તારીખ 29 જાન્યુઆરી 2023
Official Websitegpssb.gujarat.gov.in
કોલ લેટર માટે અહી ક્લિક કરો

GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ

બોર્ડે GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાની તારીખ જાહેર. 29 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ લેવામાં આવશે. સૂચના મુજબ, પરીક્ષા OMR શીટ પર લેવામાં આવશે. બોર્ડ આગામી બે કે ત્રણ મહિનામાં આ પરીક્ષા યોજી શકે છે. આ પરીક્ષાની તારીખ સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. જ્યારે પરીક્ષાનું સમયપત્રક સત્તાવાર રીતે બહાર પાડવામાં આવશે ત્યારે અમે આ પૃષ્ઠ પર માહિતી પ્રદાન કરીશું.

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પેટર્ન

GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા 2023માં બેસતા પહેલા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા યોજનાથી વાકેફ હોવા જોઈએ. પરીક્ષા ઑફલાઇન મોડમાં લેવામાં આવશે. પ્રશ્નપત્રમાં વિવિધ વિષયો પરના 100 બહુવિધ પસંદગીના ઉદ્દેશ્ય પ્રકારના પ્રશ્નો હશે. દરેક પ્રશ્ન 1 માર્કનો રહેશે. પરીક્ષાનો સમયગાળો એક કલાક (60 મિનિટ)નો રહેશે. પરીક્ષાની યોજના નીચે મુજબ હશે.

વિષય ગુણ સમય
જનરલ અવેરનેસ અને જી.કે50કુલ 60 મિનીટ
ગુજરાતી ભાષા/વ્યાકરણ20
અંગ્રેજી ભાષા/વ્યાકરણ20
સામાન્ય ગણિત10
કુલ ગુણ 100

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા માટે GPSSB કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે જરૂરી પગલાંઓ?

ગુજરાત પંચાયત જુનિયર ક્લાર્ક હોલ ટિકિટ અથવા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે, અમે નીચે મહત્વપૂર્ણ પગલાં અને લિંક્સ ઉમેરી છે. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ફક્ત અધિકૃત વેબસાઇટ લિંક્સને અનુસરો.

  • પ્રથમ, GPSSB ના અધિકૃત પોર્ટલ @ gpssb.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો
  • જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા માટે નવીનતમ અપડેટ વિભાગ તપાસો.
  • જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર લિંક પર ક્લિક કરો અને અરજી નંબર અને જન્મ તારીખ ભરો.
  • ભરેલી માહિતી ચકાસો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
  • છેલ્લે, તમારું સંબંધિત એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો.
  • વધુ સંદર્ભ માટે તે જ છાપો.
સતાવાર વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો