Indian Geography Test | ભારતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

QuizDetail
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ Click Here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ નં 02 Click Here
કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ ભાગ: ૦૧ Click Here
કમ્પ્યુટર શોર્ટકટ નામના ફૂલ ફોર્મ Click Here
બિન સચિવાલય ક્લાર્કના જુના પ્રશ્નપત્રો Download
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરના જુના પ્રશ્નપત્રો Download
કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ: ૦૧ Click Here

Welcome to your Indian Geography Test

1. ક્યાં પ્રકારની જમીન ચા ના ઉત્પાદનમાં ઉત્તમ છે.?

2. શીપકિલા ઘાટ ક્યાં રાજ્યમાં આવેલ છે.?

3. વીર સાવરકર આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈમથક ક્યાં આવેલ છે.?

4. અરબી સમુદ્રને મળતી નદીઓમાં કઈ નદીનો સમાવેશ થતો નથી.?

5. રામસર કન્વેન્શન પ્રમાણે ભારતમાં કુલ કેટલી આર્દ્રભૂમિ આવેલ છે.?

6. દુનિયાનો એકમાત્ર તરતો નેશનલ પાર્ક ક્યાં આવેલો છે.?

7. કોવલમનો મનોહર દરિયાકિનારો ક્યાં રાજ્યમાં આવેલો છે.?

8. પારસનાથ પર્વત શિખર ક્યાં રાજ્યમાં આવેલું છે.?

9. રાષ્ટ્રીય જલમાર્ગ નંબર 2 સદિયાથી ધુબરી કઈ નદી પર છે.?

10. દેશનો પ્રથમ વસ્ત્રપાર્ક ક્યાં સ્થળે સ્થાપવામાં આવ્યો છે.?

કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા માટે સ્પેશિયલ ટેસ્ટ Detail
Constable Special Test: 03Click here
Constable Special Test: 04Click here
Constable Special Test: 05Click here
Constable Special Test: 06Click here
Constable Special Test: 07Click here
Constable Special Test: 08Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો