હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી 2023 – આવેદન કરો

ગુજરાત હાઇકોર્ટે વિવિધ જગ્યાઓ (ગુજરાત હાઇકોર્ટની ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટની વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત
કુલ જગ્યાઓ 1678
ભરતી વર્ષ 2023
છેલ્લી તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે

આ પણ વાંચો : વિદ્યાસહાયક ભરતી 2023

પોસ્ટનું નામ

જાહેરાત ક્રમાંક : RC/1434/2022

પોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાઓ
બેલિફ / પ્રોસેસ સર્વર (વર્ગ-3)109 જગ્યાઓ
ડ્રાઈવર (વર્ગ-3)47 જગ્યાઓ
પટાવાળા (પટાવાલા) (પટાવાલા, ચોકીદાર, જેલ વોર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લિફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ/ડોમેસ્ટીક એટેન્ડન્ટ સહિત) (વર્ગ-4)1499 જગ્યાઓ

જાહેરાત ક્રમાંક : RC(I/LC)/1434/2022

પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યાઓ
બેલિફ/પ્રોસેસ સર્વર (વર્ગ-3)12 જગ્યાઓ
પટાવાળા/પટાવાલા (વર્ગ-4) (ચોકીદાર, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિત) 11 જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ફોર્મ ભરવાની તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે
છેલ્લી તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
સતાવાર વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
આવેદન કરો અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી 2023

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023