7/12 ના ઉતારાની નકલ ઓનલાઈન મેળવો | Gujarat Bhulekh

7/12 ના ઉતારાની નકલ ઓનલાઈન મેળવો | Anyror Gujarat 7/12 Online | 7/12 Utara Online | Urban/Rural Area Land Records | Gujarat Bhulekh Naksha Online |Anyror Gujarat 7/12 Online Check Gujarat Land Records 7/12 (Satbara Utara) Online .

ખેડૂતોના પોતાના જમીનના રેકોર્ડની વિગતો ઉતારા 7 12 ઉતરામાં સમાવિષ્ટ છે. આ રેકોર્ડમાં માલિકી, સર્વે નંબર, જમીનનો પ્રકાર, પાકની માહિતી, જમીનનો વિસ્તાર વગેરે જેવી માહિતીનો સમાવેશ થાય છે.

આ અગત્યના રેકોર્ડ દ્વારાએ જમીનમાં નવા પાક વાવેતર માટે પાક લોન મેળવવી માટે પણ ઉપયોગી છે.

ગુજરાત સરકારે આપી મોટી સગવડ : 7/12, 8-અના ઉતારા હવે ઑનલાઈન તમે જ કાઢી શકશો

➤ ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR અથવા i-ORA પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે

➤ નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે 

➤ જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાત્રી ઓન-લાઇન કોઇપણ વ્યકિત-સંસ્થા કરી શકશે

આ પણ વાંચો : તલાટી જુના પેપર 2010 થી 2017 : PDF ડાઉનલોડ કરો

જમીન માટેનુ મહત્વનું રેકર્ડ ગામ નમુના નં.૬, ૭/૧૨, ૮-અ ની અધિકૃત નકલો હાલે જે તાલુકા ઇ-ધરા કેન્દ્રો / ઇ-ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ઉપલબ્ધ થાય છે, તે હવે કોઇપણ વ્યકિત ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ ઓન-લાઇન મેળવી શકશે તથા આ નકલ ઉપયોગ માટે અધિકૃત ગણાશે.

આ માટે ભરપાઈ કરવાની કોપી ફી પણ ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે. ડિજિટલી હસ્તાક્ષરિત નકલ કોઈપણ આરઓઆર અથવા આઈઓઆરએ પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાય છે. આ નકલ પર એક QR કોડ ઉપલબ્ધ હશે જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ તેની અધિકૃતતા ઓનલાઈન ચકાસી શકે.

આ પણ વાંચો : આયુષ્માન ભારત યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

આ સાથે ઘણી વખત તમે 7/12ની તામરી જમીનમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે ઘણી મહેનત કરી હશે. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 7/12 હેઠળ

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર 225 તાલુકા અને 26 જિલ્લાના જમીનના રેકોર્ડ પ્રદાન કરે છે. કોઈપણ આરઆર પોર્ટલ એ ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલ અધિકૃત વેબસાઇટ છે. તેથી જાણીતા

➤ 7/12 ઉતારા અહીંયા ક્લિક કરો
➤ 8-અ ઉતારાઅહીંયા ક્લિક કરો
➤ 7/12 ઉતારા અહીંયા ક્લિક કરો
➤ 8-અ ઉતારા અહીંયા ક્લિક કરો

૭/૧ર એટલે કે રેકર્ડ માટે નકકી કરેલા કુલ ૧૮ પત્રકો પૈકી પત્રક નં. ૭ અને પત્રક નં. ૧ર એમ બે પત્રકોને સંકલિત કરીને બનાવવામાં આવેલ એક પત્રક તેને ૭/૧ર કહે છે.

સતાવાર વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો