Gujarat Bhugol Test : ગુજરાતી ભૂગોળ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

QuizDetail
ગુજરાતનો ઈતિહાસ: મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click Here
ગુજરાતની લોક સંસ્કૃતિ: ગુજરાતના પાળિયા Click Here
બિન સચિવાલય ક્લાર્કના જુના પ્રશ્નપત્રો Download
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરના જુના પ્રશ્નપત્રો Download
કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ: ૦૧ Click Here
કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ: ૦૨ Click Here

Welcome to your ગુજરાતી ભૂગોળ

1. એન.આઈ.સી.એમ. નું આખું નામ શું છે.?

2. એન.ડી.ડી.બી. નું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે.?

3. ગર્દા ટેકરીઓ ક્યા જિલ્લામાં આવેલી છે.?

4. જોડિયો ધોધ ક્યા આવેલો છે.?

5. સીપુ અને બાલારામ કઈ નદીની સહાયક નદી છે.?

6. ગુજરાતમાં ઈસબગુલનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા જિલ્લામાં થાય છે.?

7. ફળાઉ વૃક્ષો માટે કઈ જમીન વધુ અનુકૂળ છે.?

8. મહી અને શેઢી નદી વચ્ચે કયુ મેદાન આવેલું છે.?

9. લૂણી નદી પુષ્કર પાસેથી ઉદ્ભવે છે અને નીચેના પૈકી ક્યા વહી જાય છે.?

10. ‘કંઠીના મેદાનો’ ___ માં આવેલા છે.

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
આર્ટીકલ (A, An, The) ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
PSI ના જુના પ્રશ્નપત્રો Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

Read Also: General Knowledge Questions