ગુજરાત ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023 – આવેદન કરો

ગુજરાત ખાણ વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023. આ ભરતી વિવિધ જગ્યાઓ માટે બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતી માં લાયક ઉમેદવારો તારીખ 31-03-2023 સુધી આવેદન કરી શકે છે. ઉમર મર્યાદા, પગાર ધોરણ અને શૈક્ષણિક લાયકાત ને લગતી અન્ય માહિતી માટે નીચે આપેલી માહિતી વાંચો.

ગુજરાત ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023

ભરતી બોર્ડ ખાણ ખનીજ વિભાગ ગુજરાત
કુલ જગ્યાઓ
ભરતી વર્ષ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31-03-2023

પોસ્ટનું નામ

  • હેડ-પ્રોજેક્ટ પ્લાનિંગ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન
  • ઇલેક્ટ્રિકલ સુપરવાઇઝર (ખાણ)

શૈક્ષણિક લાયકાત

બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા હોય, અથવા એ ઓછામાં ઓછા 20 વર્ષના ધનિક સાથે અભ્યાસના સમાન ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત યોગ્ય પ્રદર્શન સાથે સંબંધિત ક્ષેત્રમાં અનુભવ પદના વરિષ્ઠ સ્તરે અમલ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • પસંદગી પ્રક્રિયાની સંપૂર્ણ માહિતી માટે સતાવાર જાહેરાત વાંચો.

આવેદન કઈ રીતે કરવું ?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે. (વધુ વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો)

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

છેલ્લી તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *