સામાન્ય વિજ્ઞાન ક્વિજ | General Science Quiz (Talati Bharti)

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 08
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 07
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 03
તલાટી ભરતી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ 04

Welcome to your સામાન્ય વિજ્ઞાન

1. ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલ શેના માટે વપરાય છે ?

2. નીચેનામાંથી કયું એક સાધન વરસાદ માપવા વપરાય છે ?

3. સબસોનિક અને સુપરસોનિક શબ્દો શેના માટે વપરાય છે ?

4. નદીમાંથી સમુદ્રમાં વહાણ પ્રવેશે ત્યારે ......

5. પુખ્ત મનુષ્યનું હૃદય પ્રતિ મિનિટે કેટલી વાર ધબકે છે ?

6. નીચેના પૈકી કઈ નિદાન પદ્ધતિમાં વિકિરણ થતું નથી ?

7. તેજાબી વરસાદની ઘટના માટે કયો વાયુ કારણભૂત છે ?

8. એલ્યુમિનિયમ પૃથ્વીના ભૂગર્ભમાં કયા સ્વરૂપે રહેલું છે ?

9. વૃક્ષનું આયુષ્ય શેના પરથી માપવામાં આવે છે ?

10. ગુજરાતમાં 'પરમાણુ વીજ મથક' ની યોજના કયા સ્થળે આકાર લઇ રહી છે ?

અન્ય વિષયોના ટેસ્ટ Detail
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ઈંગ્લીશ ગ્રામર ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ ભાગ: ૦૨ Click here
મરાઠા યુગ અને વોકર કરાર Click here
ગુજરાતનું ભૂગોળ ટેસ્ટ (10 ગુણ)Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ Click here
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો Click here
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ: 01Click here
Computer TestClick here
ત્રણેય સાદા કાળનો ટેસ્ટ Click here
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો