કેન્દ્ર સરકારમાં આવી 630 જગ્યાઓ માટે ભરતી, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

ભારત સરકારની વિવિધતાઓમાં ભરતી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે ત્યારે (સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠનમાં) જૂથ બના પદ ભરતી માટે અરજી કરો. રસ ભાગ, પાત્ર પાત્ર પ્રક્રિયાઓ આ જગ્યા માટે અરજી કરવા માટે અરજી કરવી. (ભરતી અને મૂલ્યાંકન કેન્દ્ર, DRDO) તેઓ DRDO ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ rac.gov.in પર તમે અરજી કરી શકો છો.

DRDO દ્વારા ભરતીની જાહેરાત ૨૦૨૨

ડીઆરડીઓ (સંરક્ષણ બહારીકરણ અને વિકાસ સંગઠન) દ્વારા જે વિવિધ જગ્યાઓ ભરતી કરવામાં આવી છે તેની અરજી કરવા માટે લીંક આ આર્ટી છે. અમારી તપાસ મિત્રોની સુવિધા માટે તમામ અરજી ફોર્મની લીંક દ્વારા ઝડપથી અરજી કરી શકાશે. ફક્ત અરજી કરો. અમારા વાંચો મિત્રોને યાદ કરવામાં દઇએ કે અરજી કરવાની ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૨ સુધી અરજી કરી શકાશે. જેથી દિવસ રાહ જોયા વગર આજે જ અરજી કરો.

Highlights

DRDO દ્વારા ભરતીની જાહેરાત ૨૦૨૨ Detail
Post Nameવૈજ્ઞાનિક ‘B’, DSTમાં વૈજ્ઞાનિક ‘બી’, ADAમાં વૈજ્ઞાનિક/એન્જિનિયર ‘B’
Total Vacancy630 Posts
Education QualificationPlease read official notification.
Last Date29-07-2022
NotificationClick Here
Join TelegramJoin

લાયકાત

ઉમેદવારો સંબંધિત માંગવામાં આવેલી તમામ લાયકાત હોવી જોઈએ.

નોકરી સ્થળ

ભારત

પસંદગી પ્રક્રિયા

પસંદગી ગેટ સ્કોર અને/અથવા લેખિત કસોટી, ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે.

આ ભરતી માટે આવેદન કઈ રીતે કરવું?

આ ભરતી માટે તમામ ઉમેદવારો નીચે આપેલી લિંક દ્વારા ઓનલાઈન આવેદન કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઓનલાઇન અરજી શરૂ થયા તારીખ૦૬ જુલાઇ ૨૦૨૨
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૨
જાહેરાત અને ફોર્મ અહી ક્લિક કરો
આવેદન કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો